בין היתר, ניתנות חוות דעת משפטיות בתחומים הבאים:

דיני תאגידים, דיני חוזים וחיובים, דיני מקרקעין, קניין רוחני וזכויות נלוות, דיני ירושה, דיני משפחה, לשון הרע והגנת הפרטיות, דיני עבודה, ועוד. כן מוגשות על ידי משרדנו חוות דעת הנדרשות לבתי משפט מחוץ לישראל בעניין תוקפן המשפטי של צוואות שנערכו בישראל.

חוות דעת על פי הדין האנגלי

בצוות משרדנו עורכי דין ילידי אנגליה, בעלי תואר שני במשפט מסחרי ורשיון לעסוק בעריכת דין בישראל ובאנגליה. באמצעותם מגיש משרדנו, בעת הצורך, חוות דעת בענייני הדין האנגלי החל בסוגיות שונות, בתחומי המשפט האזרחי - מסחרי.

חוות דעת על פי הדין הישראלי

משרדנו מספק חוות דעת כתובות, אשר ניתן להגישן לבתי המשפט השונים בעולם בעניין הדין הישראלי בכל הסוגיות המשפטיות שבתחומי מומחיותנו.