תשלום דמי השתתפות עצמית בתביעת ביטוח

בשנים האחרונות, מסעיר אחד הסעיפים בחוק חוזה הביטוח את המערכת המשפטית ואת ציבור עורכי הדין המייצגים חברות ביטוח. הכוונה היא לסעיף 68 בחוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), ובמיוחד לחלק בו המחייב את חברת הביטוח להודיע למבוטח 30 יום טרם כוונתה לשלם לצד ג'.

המשך קריאה

רכישת דירה מקבלן על ידי תושב חוץ

כאשר תושב חוץ רוכש דירת השקעה בישראל, יש לקחת בחשבון גורמים נוספים, שלעתים הינם שונים משיקוליהם של ישראלים המתגוררים דרך קבע בישראל. גורם משמעותי אחד הוא שמשקיעי נדל"ן רבים רוכשים את הנכס "על הנייר" וללא גישה פיזית לאזור.

המשך קריאה

צו ירושה

אם אתם תושבי חוץ העומדים לרשת נכסי עזבון בישראל או שיש לכם נכסים בישראל וברצונם לדעת כיצד ניתן להבטיח את זכויות יורשיכם, כדאי לבחון את הדין הישראלי בעניין זה.

המשך קריאה

ערעור בעניין תיווך בעסקאות מקרקעין

מוגשת בזאת בקשת רשות ערעור על פסק דינה של כבוד השופטת רות רונן, שניתן בברע 2285/05 בבית משפט המחוזי בתל אביב ביום 11/04/06 (להלן: "פסק הדין") והומצא למבקשים בדואר ביום 25/04/06. פסק הדין ניתן במסגרת בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב (ת.ק. 3990/03) (להלן: "הערכאה הראשונה").

המשך קריאה

ירושה ללא צוואה בישראל - האם אני יורש

במקרים בהם נפטר אדם ללא צוואה, קובע החוק בישראל למי יחולקו נכסיו, על פי דרגת הקרבה המשפחתית. במאמר זה הבאנו תמצות של החוקים הרלוונטיים לקביעת ירושה על פי הדין בישראל, על מנת לסייע ללקוחותינו לבחון את דרגת הקרבה מבחינת החוק לנפטר בישראל ולהבין, האם הם נחשבים יורשים על פי הדין. המאמר התפרסם במגזין "אנחנו באמריקה", פברואר 2013.

המשך קריאה

דיווח חברתי - סביבתי

ארגונים עסקיים רבים בעולם הגיעו לתובנה, כי בעידן המאה העשרים ואחת, ניכרת השפעתם על הסביבה והחברה ועל קשרי הגומלין בין פעילות כלכלית, עסקית לבין החברה בה מבוצעת פעילות זו. דיני חברות ודיני איכות הסביבה.

המשך קריאה

אכיפת פסק חוץ

המאמר התפרסם במגזין "אנחנו באמריקה", ינואר 2013. לעתים קרובות נדרשים לקוחותינו לשאלה: האם יש באפשרותי להעניק תוקף משפטי לפסק דין אמריקאי, אירופאי, וכד', גם בישראל. המאמר עונה בקצרה על השאלה, תוך הבאת התנאים העיקריים בחוק אכיפת פסקי חוץ.

המשך קריאה