גישה כוללת

בשל הבנתנו את צורכיהם של תושבי החוץ, אנו ערוכים לספק ללקוחותינו מגוון שירותים, גם כאלה שאינם משפטיים per se, אשר יש ביכולתם לסייע להם לטפל ביעילות המירבית בכל ענייניהם בישראל. בתוך כך, למשל, לקוחותינו המבקשים להשקיע בישראל זוכים לרשת מקיפה של מידע וקשרים עם הגורמים העשויים להיות רלוונטיים להשקעתם.

זמינות ללקוח

אנו מייחסים חשיבות עליונה לקשר רצוף, אישי ובלתי אמצעי עם הלקוח. על כן, ללקוחותינו אפשרות לגישה ישירה לעורך הדין, וניתנת תשומת לב מלאה לפניותיהם.

ייעול הליכים וחסכון בעלויות

שאיפתנו המקצועית היא לנקוט בקו הפעולה היעיל והזול ביותר עבור הלקוח. הייעוץ הניתן על ידנו ללקוחותינו פורש בפניהם את התמונה המלאה והאמיתית של תוצאות פעולותיהם (עד כמה שניתן לחזותם מתוך הדין והפסיקה בישראל). לעולם לא נמליץ ללקוחותינו על קו פעולה המסמן יתרון כספי לעורך הדין תוך גירעון כיס ללקוח. טובת הלקוח, ולא אינטרס של שכר טרחה הוא המניע את פעולותינו, ואנו מאמינים כי זו הסיבה שלקוחותינו שבים, פעם אחר פעם, לשכור את שירותינו המקצועיים.

דאגה אמיתית ללקוח

כ"משרד בוטיק", אנו דואגים לשמר את הקו המנחה בפעולותינו: עורכי הדין שלנו אוהבים את עבודתם ודואגים ללקוחותיהם, כאשר אחת הפילוסופיות המנחות את משרדנו היא להיות עורכי דין שהם בראש ובראשונה בני אדם, ורק לאחר מכן עורכי דין מעולים. גישה זו שזורה כחוט השני בפעולותינו חובקות העולם. כך ארע, למשל, שעורכת הדין טיפלה בעניינו של לקוח במצוקה במהלך טיסתה, ובעת הנחיתה בארה"ב הלקוח קיבל עותק מוכן של כתב טענות להגשה בישראל. אנו מצוידים בכל אמצעי הטכנולוגיה המתקדמים המאפשרים לנו תגובה מהירה בכל עת ומקום ובגישה אכפתית הפועלת לרווחתם של לקוחותינו.

איכות בלתי מתפשרת

אנו עובדים לפי סטנדרטים גבוהים של איכות. עורכי הדין מטפלים באופן אישי בלקוח, כך שלא קורה שהטיפול ניתן לעורך דין עלום או בלתי מנוסה. אנו דואגים לתדרוך הלקוחות בעניין פעולותינו, ועבודותינו הכתובות עוברות הגהה קפדנית, הנעשית בדרך כלל על ידי שני עורכי דין מנוסים מצוות משרדנו.

נגישות למידע

אנו מאמינים בשיתוף לקוחותינו במלוא האינפורמציה הנוגעת לענייניהם, והללו זוכים להסברים מפורטים ולגישה חופשית למידע, בכל שלבי הטיפול המשפטי והעסקי בעניינם. תפיסתנו היא, כי הלקוח הינו שותף מלא בעשייה המשפטית, ועורך הדין איננו ספינקס המדבר ממרומי כסאו בשפה שונה ובלתי מובנת. לגישתנו, לקוח מודע עשוי לסייע להצלחת הטיפול בענייניו, ועל כן אנו דואגים לשתפו בכל פריט מידע הקשור בו.

אוריינטציה עסקית

עורכי הדין שלנו הינם מומחים בתחומם, ברובם נושאים תואר שני במשפט מסחרי, וניחנים בהבנה מעמיקה של השוק הישראלי והאמריקאי, לגוניהם השונים. כאשר עורכי הדין נתקלים, חדשות לבקרים, בתחומים טכנולוגיים חדשים הכרוכים במתן שירות ללקוחותיהם, הם נדרשים ללימוד מעמיק של הנושא, ולהבנת הטכנולוגיה והתוכניות העסקיות, טרם מתן טיפול משפטי.