מומחיותנו בתחום הנדל"ן בישראל

מומחיותנו בתחום הנדל"ן בישראל כוללת בחובה הבנה מעמיקה של מאפייני השוק הישראלי, כללי המשחק והמשא ומתן בשוק זה, מגמות, אזורים מועדפים, וכד'.

על כן, מלבד הייצוג המשפטי, ברשותנו הכלים לסייע ללקוחותינו בהתמחרות ראויה מול מוכרי או רוכשי נכסי הנדל"ן, בייעוץ לעניין טיב הנדל"ן ועוד.

ככל שיעלה הצורך, ניתן להיעזר בחוות דעת שמאיות לעניין הנכס נשוא העסקה.

עסקאות נדל"ן בישראל

ראוי להבהיר, כי תפקיד עורך הדין בעסקאות נדל"ן בישראל שונה לחלוטין מתפקיד עורך הדין בארה"ב ובאירופה. ראשית, בישראל לא קיימים חוזים מוכתבים על ידי המדינה, וכל חוזה נערך במיוחד על ידי עורכי הדין עבור העסקה המיועדת.

שוני מהותי נוסף נעוץ בכך שעורך הדין בעסקת נדל"ן בישראל הוא האחראי על איסוף כל המידע והמסמכים הנוגעים לנכס המיועד לרכישה וכן מופקד על בדיקת זכויות הבעלות בנכס (בדומה לתפקיד ה- escrow). המדובר בנושא רגיש ומורכב, הדורש בדיקה יסודית ומקיפה ולעתים קבלת הצהרות ובטחונות מהצד שכנגד להבטחת זכויותיו העתידיות של הרוכש בנכס.

בין הנושאים המטופלים על ידי משרדנו בענייני מקרקעין ונדל"ן

 • חוזים - עריכת חוזים לרכישת או למכירת נכסי נדל"ן, כולל ניהול משא ומתן מסחרי ונוכחות עורך דין במעמד החתימה על הסכם המכר (רכישת ומכירת דירות מגורים ונדל"ן מסחרי מקבלן או מיד שניה)
 • זכויות בנכס - בדיקת מצבו המשפטי של הנכס, כולל זכויות הבעלות בנכס (רשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת). הבדיקות כוללות איסוף מסמכים, נסחי מקרקעין ובדיקות מול הרשויות השונות - עיריות, מוסדות תכנון רלוונטיים וכד'
 • העברה ורישום של זכויות בנכס (העברת זכויות אגב גירושין, עסקת מכר, פירוק שותפות או עסק, ירושה, מתנה, ועוד)
 • ליטיגציה - התדיינויות משפטיות בסכסוכים בענייני מקרקעין
 • מימון - סיוע בנטילת משכנתאות
 • מיסוי - ייעוץ משפטי בסוגיות תכנון ובניה ומיסוי מקרקעין
 • זכויות בנכס - בדיקת מצבו המשפטי של הנכס, כולל זכויות הבעלות בנכס (רשם המקרקעין, מנהל מקרקעי ישראל, חברה משכנת). הבדיקות כוללות איסוף מסמכים, נסחי מקרקעין ובדיקות מול הרשויות השונות - עיריות, מוסדות תכנון רלוונטיים וכד'
 • העברה ורישום של זכויות בנכס (העברת זכויות אגב גירושין, עסקת מכר, פירוק שותפות או עסק, ירושה, מתנה, ועוד)
 • ליטיגציה - התדיינויות משפטיות בסכסוכים בענייני מקרקעין
 • מימון - סיוע בנטילת משכנתאות
 • מיסוי - ייעוץ משפטי בסוגיות תכנון ובניה ומיסוי מקרקעין